Měkké dovednosti

manažerské kurzy mezikulturní vzděláváníMěkké dovednosti patří mezi pojmy, se kterými se můžeme setkat v souvislosti s pracovním zařazením, v průběhu přijímacího řízení do nového zaměstnání nebo v rámci manažerského školení.

Měkké dovednosti - soft skills - je soubor technik, kterými člověk koriguje svoje chování ve vztahu k ostatním lidem, ve vztahu ke své profesi a celkově při jednání jak v osobním tak pracovním životě. Tyto techniky chování se vztahují
k duševní práci, pracujeme s nimi hlavně jako s metodami, způsoby nebo schopnostmi vedoucími k rozvoji osobnosti a profese.

Vzdělávací centrum Berlitz se zaměřuje na vzdělávání manažerů, které zahranuje všechny oblasti jejich profesního i osobnostního růstu. Kurzy soft skills patří mezi nejfrekventovanější a svým obsahem splňují nároky na kvalitní semináře pro manažery.

Komunikační dovednosti

 • Jednání vedoucí k urovnání konfliktů.
 • Prezentace myšlenek a nápadů.
 • Veřejný přednes, vystupování na veřejnosti.
 • Příprava seminářů a mítinků.
 • Přijímání a poskytování zpětné vazby.
 • Asertivita.

Řízení projektů a pracovních metod

 • Projektové řízení SCRUM.
 • Time management - řízení času.
 • Stress management - mírnění účinků stresu.
 • Sebekoučink - využívání vlastní enegrie k dosahování cílů.
 • Efektivní rozvržení práce.
 • Posilování paměti a kreativity.

Řízení prodeje a vztahů s klienty

 • Vystupování při obchodním jednání.
 • Vztah k zákazníkovi, řešení stížností.

Umění vést a strategické jednání

 • Týmová práce - pozitivní skupinová dynamika.
 • Virtuální týmy - principy efektivní komunikace.
 • Řešení problémů a rozhodování.
 • Řízení změn - úspěšná komunikace.
 • Konstruktivní zpětná vazba - motivace zaměstnanců.
 • Přesvědčovací a ovlivňovací schopnosti bez prosazení autority.

Vystupování v prostředí jiných kultur

 • Obchodování v multikulturním světě.
 • Odlišné kultury - USA, Japonsko, Indie, Čína, Německo, Francie.

Zaujaly Vás kurzy měkkých dovedností?

Napište nám nebo zavolejte na telefonní číslo 273 136 015!
Zodpovíme jakékoliv Vaše dotazy o kurzech soft skills.